Sr. Luis Maluquer Trepat

Conseller de Colonial des de 2013.

Fecha primer nombramiento: 
31/07/2013
Fecha último nombramiento: 
24/05/2018

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i Diplomat en Institucions Internacionals per la Université de Genève.

Al llarg de la seva vida professional, mitjançant el despatx Maluquer Advocats, SCP, ha assessorat diverses entitats nacionals i internacionals, prestant els seus serveis en l'àmbit de la consultoria, de l'assessorament jurídic i dels litigis judicials, arbitratges i processos de mediació . Així mateix, compta amb experiència docent en diverses institucions com Cambra de Comerç de Barcelona i ha estat conseller representant d'Espanya en la Societat Europea de Dret Bancari i Financer (AEDBF París).
És soci fundador de l'Despatx Maluquer Advocats, SCP i conseller i secretari de diverses entitats, entre les quals es troba Société Foncière Lyonnaise de la qual és conseller. Així mateix, és apoderat especial, secretari de l'consell en diverses filials de companyies franceses i de la Confederació Helvètica, especialment en els sectors d'infraestructures i Agroalimentari. Ha estat President de la Cambra Argentina de Comerç a Espanya.