Metodologies de treball àgils per a les oficines

20/10/2020

Metodologies de treball àgils per a les oficines

Els últims esdeveniments plantejats per la irrupció de la Covid-19 en les nostres vides han portat a les empreses a buscar estratègies de transformació digitals, de manera que es generi el canvi cultural necessari a través de la innovació. Moltes d'aquestes empreses han optat per models de gestió de projectes, que ajuden els equips de treball a obtenir una millora en els seus processos a través de resultats molt més ràpids i sostenibles. Metodologies com Agile, Scrum, Lean o Kanban han irromput en el panorama laboral gràcies a l'aparició d'indústries més tecnològiques, però aquest tipus de projectes són molt beneficiosos per a tota mena d'organitzacions i afavoreixen la cultura d'empresa i la unió entre els equips. A continuació, t'expliquem en què consisteix cadascun d'ells:

Metodologia Agile

Agile és sobretot una filosofia que planteja una forma diferent de treballar, que consisteix a dividir cada projecte en parts petites que han de completar-se i lliurar-se a les poques setmanes. El treball es reparteix en diferents equips multidisciplinaris, la qual cosa implica que sigui un sistema que destaqui per la seva velocitat i flexibilitat. Sol haver-hi lliuraments parcials a client cada 15 dies aproximadament, i és una manera de treballar usada ja per destacades empreses com Google o Microsoft.

Metodologia LEAN

Una altra metodologia és LEAN, que destaca per eliminar aquelles accions que no aporten cap mena de benefici en un procés, i així oferir al client un òptim resultat final. Per a aconseguir-ho, és necessari tenir identificat des del principi l'objectiu a aconseguir, i aconseguir-lo amb el menor nombre d'elements possibles, per a així optimitzar els recursos empresarials. La forma de treball consisteix a definir el valor des de la visió del client i crear un flux que en tot moment aporti valor. No és una dinàmica a llarg termini, però si que incorpora una millora constant per a aconseguir l'excel·lència.

Com la millora contínua és un altre dels conceptes principals d'aquesta metodologia, és necessari també implementar indicadors durant el procés per a obtenir resultats cada vegada més eficients.

Metodologia SCRUM

Un tercer concepte que us comptem és el denominat Scrum, un altre sistema enfocat a treballar en equip, amb la peculiaritat que funciona especialment bé en aquells projectes d'entorns complexos, on obtenir resultats de manera ràpida és primordial.

L'equip encarregat se sincronitza diàriament, realitzant també periòdicament les actualitzacions necessàries, perquè tot funcioni de la forma més correcta possible.

S'executa en cicles temporals curts i de durada fixa, però cadascun d'ells ha d'aportar un increment del producte o resultat final, fins a aconseguir el resultat establert.

Metodologia Kanban

I l'última metodologia àgil que us comptem és la denominada Kanban, originària del Japó i la traducció literal de la qual seria la de targeta visual. El seu propi nom ja indica en gran manera en què consisteix, al ser un tauler accessible per a tot l'equip, on està explicat les tasques que s'han de realitzar i els passos necessaris per a completar-los. Per tant, és un sistema molt visual i fàcil d'utilitzar, que permet a més millorar el flux de treball i aconseguir un ritme sostenible, deixant molt clar les tasques a realitzar a cada moment.

Totes elles són maneres de treballar amb diferents peculiaritats, però que persegueixen l'objectiu de millorar els processos de treball i l'eficiència laboral d'un equip de treball.

Més articles de Colonial