Consells per suportar la calor a l'oficina

06/07/2017

Consells per suportar la calor a l'oficina

Aviat tenim aquí l'estiu, i amb ell les altes temperatures, tema que es sofreix especialment a les oficines.

Segons l'Institut Nacional de Seguretat d'Higiene en el Treball (INSHT) la  temperatura òptima a una oficina durant l'estiu es troba entre els 23°C i els 26°C. Superar o estar per sota d'aquestes recomanacions podria provocar estrès tèrmic en els empleats.

Per aconseguir estar a aquestes temperatures, i buscant la major eficiència energètica, a continuació et portem alguns consells per evitar la calor excessiva a l'oficina:

  • Tancar l'entrada de calor. Les finestres obertes són un focus de calor. Tractar de cobrir-les amb persianes o cortines reduirà la temperatura.
  • Fer que circuli l'aire. Comprar un ventilador (que consumeix molta menys energia que un aire condicionat) o afavorir la corrent creuada refrescarà l'ambient.
  • Un bon aïllament és fonamental per fugir de calor.
  • Ventilar l'oficina a hores en les quals la temperatura exterior és més fresca que la interior. A primera hora del matí, per exemple.
  • Apagar els llums si no són necessaris. Les bombetes generen calor, és per això que és recomanable fer poc ús d'elles si és possible. O recórrer a bombetes de baix consum.
  • Pintar les parets de colors clars ajuda al fet que no es concentri la calor.

Si malgrat tot, és impossible arribar a les temperatures adequades a la teva oficina i has de posar un aire condicionat, és vital disposar d'aparells de gran eficiència energètica i que s’adeqüin a les dimensions de l’estança. A més, és recomanable revisar-los una vegada a l'any per comprovar que funcionen correctament.

Més articles de Colonial