5 tendències tecnològiques que estan canviant les oficines de manera positiva

22/01/2020

5 tendències tecnològiques que estan canviant les oficines de manera positiva

En els espais de treball, existeixen moltes raons per a entendre la tecnologia com un avanç en la qualitat de vida de les persones. Aquest canvi de paradigma, aporta una major satisfacció laboral i millora l'experiència dels usuaris.

A continuació, us presentem algunes tendències que continuaran marcant la diferència en el món laboral i que aporten canvis positius en els espais de treballs tecnològicament avançats.

  1. Millorar l'equilibri entre el treball i la vida personal: la importància de tenir una millor conciliació entre la vida laboral i personal impulsa que cada vegada més empreses es preocupin per a oferir flexibilitat a les ocupacions. La tecnologia és essencial per a procurar la possibilitat d'aconseguir entorns de treball més còmodes i feliços per a les persones sense sacrificar a les organitzacions.

Programes com Slack Trello han facilitat la comunicació i l'organització de tasques augmentant així la satisfacció i la productivitat.

  1. Les eines digitals segueixen transformant la manera de comunicar-nos: gràcies a la tecnologia, la col·laboració entre persones segueix en augment i cada vegada existeixen un major nombre d'eines que gràcies a una connexió cada vegada més personal, agiliten els processos de compartir informació i de col·laboració.
  2. Una millora de la diversitat i la inclusió impulsada per la tecnologia: la preocupació social de les empreses per a millorar aquests aspectes, és essencial per a avançar com a societat. Els beneficis d'apostar en la diversitat i inclusió són palpables a causa del valor afegit i beneficis que aporta tant per a les persones com per al mateix creixement de les empreses.
  3. L'augment de l'ús de la intel·ligència artificial: aquesta tecnologia s'anirà ampliant en tots els àmbits. Així i tot, destaquem l'augment dels assistents digitals per veu que s'incorporaran cada vegada més en les oficines, oferint un ecosistema tecnològic i aportant una millora de l'experiència per als usuaris.
  4. Millora de la ciberseguretat i la seva consciència: malgrat tots els avantatges que ofereix la tecnologia, continuen existint barreres de coneixement en termes de seguretat. És per aquest motiu, que la solució és invertir esforços a assegurar que els processos i eines de la nostra oficina posseeixin una estratègia de transparència total i que es coneguin per part de tots els usuaris.

Més articles de Colonial