Portfoli Barcelona

Torre BCN

Plaça Cerdà | BD | Gran Via de les Corts Catalanes, 130 | Superfície total sobre rasant: 9.835 m²