Portfoli Barcelona

Parc Cugat

Sant Cugat | Perifèria & Altres | Parc Empresarial A-7. Avda. Can Fatjó dels Aurons nº 9 | Superfície total sobre rasant: 12.000 m²