Portfoli Barcelona

Valor de mercat 30/06/2020

1.516 €m

Superfície Total

433.094 m²

Nombre d'actius

23 immobles

Mapa de Barcelona
Mapa de Barcelona

Valor de mercat 30/06/2020

1.516 €m

Superfície Total

433.094 m²

Nombre d'actius

23 immobles

Immobles a Barcelona

Colonial posseeix en propietat 23 immobles al centre de negocis de Barcelona. Amb un total de 285.482 m² i sumant un valor total en actius de 1.551 milions d'euros.

Cartera de Colonial

El patrimoni de Colonial consta d'edificis d'oficines, centres logístics i altres. Inverteix en àrees molt consolidades que responen abans a un creixement general de l'economia, per obtenir rendabilitats superiors en el menor temps possible.

VEURE TOTS ELS ACTIUS