Centres Logístics & Altres

Valor de mercat 30/06/2019

488 €m

Superfície total sobre rasant

560.525 m2

Número d'actius

15 immobles

Valor de mercat 30/06/2019

488 €m

Superfície total sobre rasant

560.525 m2

Número d'actius

15 immobles

Centres logístics & altres

Plataformes logístiques situades als corredors de distribució més importants d'Espanya, com són les carreteres de sortida de Madrid i perifèria.

Cartera de Colonial

El patrimoni de Colonial consta d'edificis d'oficines, centres logístics i altres. Inverteix en àrees molt consolidades que responen abans a un creixement general de l'economia, per obtenir rendabilitats superiors en el menor temps possible.

VEURE TOTS ELS ACTIUS