Actius

Colonial és propietària d’un dels patrimonis immobiliaris més significatius d’Europa amb una destacada presència al mercat d'oficines prime de París, Madrid i Barcelona.

Valor de mercat 31/12/2019

12.196 €m

Superfície total sobre rasant

1.396.311 m2

Número d'actius

93 immobles

Edificis d'oficines

Oficines per lloguer amb presència en zones prime de París, Madrid y Barcelona.

Centres Logístics & Altres

Modernes plataformes per lloguers en zones estratègiques

Valor de mercat 31/12/2019

12.196 €m

Superfície total sobre rasant

1.396.311 m2

Número d'actius

93 immobles