Standard & Poor ‘s Credit Market Services Europe Limited ha confirmat la qualificació creditícia (ràting) “BBB” a llarg termini i “A-2″ a curt termini de la Societat, ambdues amb perspectiva estable. (Barcelona, 19 de abril de 2017).

Les qualificacions creditícies no son una recomanació per a comprar, subscriure, vendre o mantenir valors i poden ser objecte de suspensió, reducció o retirada en qualsevol moment per l’agència de rating que realitza la qualificació.

Rating Colonial 30 Abril 2020

llarg Termini

BBB+

Curt Termini

A-2

Perspectiva

Estable

Rating Colonial 28 de Abril de 2020

Llarg Termini

Baa2

Curt Termini

 

Perspectiva

Estable

Rating SFL 27 Octubre 2017

llarg Termini

BBB+

Curt Termini

A-2

Perspectiva

Estable